MK | EN
 
 
Конференции
Клиент:
 
Метаморфозис Фондација
Млади и медиуми
07.02.2014 - 08.02.2014
Британски Совет
Лансирање на Апис во Македонија и Косово преку Регионална конференција за англиски во бизнисот
23.01.2014
Аналитика
Безбедносни транзиции на Западен Балкан, од конфликтот зона до безбедна заедница
17.12.2013 - 20.12.2013
Меѓународна организација на труд
Подобрена бизнис клима за одржливи претпријатија во Македонија
14.11.2013
Меѓународна организација на труд
Политиката за минимална плата во Македонија и нејзините првични влијанија
17.10.2013
Понатамошна модернизација на агенција за вработување
Официјално затварање на ЕУ проект
26.09.2013
Твининг проект:Поддршка на националната политика за вработување
Официјалното затворање на проектот Поддршка на националната политика за вработување
04.06.2013
Метаморфозис Фондација
Отворено образование за отворено општество – Да го споделиме знаењето
14.11.2012 - 15.11.2012
Центар за човекови права и разрешување кофликти
Промоција на центарот за поддршка на олеснување на меѓуетнички спорови
12.09.2012
 
Вкупно настани: 52  |  Прикажани: 1 - 9  |