MK | EN
 
 
Преведувачки услуги
 

Превод на пишан текст

Превод на пишан текст (word формат, power point презентација, табели)
  Усен превод:

  • Консeкутивен превод
  • Симултан превод