MK | EN
 
 
Изнајмување
техничка опрема
 

Конференциска опрема

Разглас-систем за озвучување, статични микрофони за на маса, бежични микрофони, бежичен микрофон-буба

Безжична Опрема за Симултан Превод

Повеќе канални бежични инфраред приемници, слушалици, кабина за симултан превод по ИСО стандарди, линиски излез за прикличување на камери-дистрибутер на аудио сигнал

Информатичка опрема

лап-топ

Видео конференциска опрема *

Поврзување со национални и меѓународни видеоконференции (*Софистицирана опрема за истовремено поврзување на настани кои се наоѓаат на различни дестинации и места, високо квалитетен видео и аудо пренос)

Презентациска Опрема

Мултимедијален ЛЦД проектор, проекционо платно, плазма екран, графоскоп, проектор за дијапозитив, ДВД плеер, табла-Flip Chart, повеќеканално дигитално аудиo снимање на ЦД, дигиталено видео снимање на ДВД, фотографирање...

Визуелна и Светлосна Опрема

Стенографија, платформа за бини и говорници, осветлување, банери, билборди, инфо пулт, алуминиумска констикција за банер и дополнително светло